GDPR nyilatkozat

Hírlevél

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján nyilatkozom, hogy a „TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005 – Pécs települési mélyvonal csapadékvíz elvezetésének korszerűsítése” projekt kapcsán hírlevél szolgáltatásra való feliratkozás céljából önkéntesen hozzájárulok a megadott személyes adataim (név, e-mail cím) a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 7621 Pécs, Mária utca 9. Cg.02-10-060371; a továbbiakban: Adatkezelő) általi kezeléséhez.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulást önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.

Települési mélyvonal Pécs