Gyakran Ismételt Kérdések

1. Milyen forrásból valósul meg a projekt?

A TOP-6.3.3-15-PC1-2016-00005 kódszámú projekt 754,8 millió Ft európai uniós, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg.

2. Miért van szükség a projekt megvalósítására? Mi a fejlesztés célja?

A pályázat megvalósítása nemcsak a városi belterületek megóvásához járul hozzá, hanem jelentősen javítja a helyben élő lakosság életkörülményeit is. Pécs belterületén a vízelvezetés korszerűsítése a város egészének alapvető érdekét szolgálja, amely nemcsak helyi, hanem országos szintű stratégiai érdek is.

A fejlesztés célja a város mélyvonali vízelvezető rendszerének, a megközelítőleg 3 km hosszú csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése, amely az Ipar utca – Vasút utca – Indóház tér – Mártírok útja – Veress Endre utca vonalon helyezkedik el.

3. Milyen munkálatokat végeznek majd a kivitelezés során?

A mélyvonali csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai során az alábbi tervezett fejlesztések történnek meg az 1-0-0 főgyűjtő csapadékcsatorna kapcsán:

  • az érintett csapadékcsatornák (főgyűjtő és mellékágak) tervezési határon belüli átépítése, bővítése, javítása;
  • a parkolók vízelvezetésének megoldására 3 db olajfogó műtárgy kivitelezése (a Veress Endre utcai rendelőintézet K-i és Ny-i parkolójába, a Szilárd Leó parki parkolóba);
  • egy 50 m3-es csapadékvíz-tároló medence és vízkivételi műtárgy kiépítése.

 

A mélyvonali csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésével egy időben, a munkálatokkal összehangoltan a TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a közműves szennyvíz- és ivóvízhálózaton fog korszerűsítést végezni. A 159 millió forint értékű víziközmű-rekonstrukcióban összesen 300 méternyi új ivóvíz- és 670 méternyi új szennyvízhálózat épül:

  • kicserélik az Ybl Miklós utca – Pécsi Műjégpálya közötti rossz állapotú szennyvízvezetéket;
  • megújul az Ybl Miklós utca – Szőnyi Ottó utca közötti ivóvízvezeték.
4. Mely ingatlanok érintettek a projekt kivitelezési munkálatai kapcsán?

A kivitelezési munkálatok magáningatlant nem érintenek, a beruházás kizárólag közterületen valósul meg.

5. Meddig tart a kivitelezés?

Amennyiben az időjárás nem borítja fel az előzetes kiviteli terveket, a munkálatok tervezetten 7 hónapig tartanak, 2022 tavaszáig.

6. Melyik irányból indulnak a kivitelezési munkálatok?

A mélyvonali csapadékvíz-elvezető rendszer kivitelezési munkálatai a Műjégpálya előtt, a Veress Endre utca déli oldalán indulnak.

 Egyes szakaszokon a víziközművek felújítása és a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése együtt, azonos munkaárokban fog megvalósulni.

7. Miért van szükség a szennyvízhálózat korszerűsítésére?

Az út alatt húzódó, 1971-ben üzembe helyezett, nagy átmérőjű beton szennyvízvezetékeken napi 5500 köbméternyi szennyvíz folyik át, ez Pécs egyik legforgalmasabb gyűjtőcsatornája. Jelentős probléma a kedvezőtlen áramlási viszonyok miatti lerakódás-képződés, ennek következtében gyakori a meghibásodás ezen a szakaszon; elmozdulásokat, vízbetöréseket is észleltek a szakemberek.

A felújítással a korrodált betoncső helyett a legmodernebb üvegszálas poliészter szennyvízvezeték kerül a földbe, ezzel sokat erősödik a hálózat zártsága, a szolgáltatás biztonsága.

8. A szennyvízhálózat korszerűsítésével együtt cserélik az ivóvízvezetéket?

Igen, egy útfelbontással és egy helyreállítással egyszerre több közműhálózat újul meg.

A beruházás során az Ybl Miklós utca – Szőnyi Ottó utca közötti szakaszon az 1978-ban épült PVC ivóvízvezetéket is újjáépítik a Veress Endre utca déli oldalán. A régi vezeték helyébe időtálló gömbgrafitos öntöttvas cső kerül 300 méter hosszan.

9. A kivitelezéssel párhuzamosan előreláthatóan lesznek útlezárások?

A munkálatok forgalomkorlátozás mellett zajlanak az adott szakaszokon. Részletek itt 

10. Szükség esetén biztosítják a lezárt területre a mentők, a tűzoltók, a rendőrség bejutását?

Igen, a mentők, a tűzoltók, a rendőrség számára rendkívüli esetben a bejárás természetesen biztosítva lesz.

11. Változik-e a hulladékelszállítás rendje a kivitelezési munkálatok miatt?

A hulladékelszállítás rendje nem változik.

12. Érintik-e a kivitelezési munkálatok helyi autóbuszok menetrendjét?

Annyiban érintik, hogy az első ütemben zajló kivitelezési munkálatok során (tervezetten 2021. szeptember 15. – november 5. között) a Műjégpálya előtti buszmegállót áthelyezik kb. 100 méterre nyugati irányba.

Települési mélyvonal Pécs